Вітаю Вас Гість | RSS

НООКРАТІЯ - ВЛАДА РОЗУМУ

Субота, 18.05.2024, 22:54
Прочитайте спочатку: Ноосфера

Ноократія – система управлінських навичок, необхідних окремим особистостям, групам людей й усьому людству для переходу у ноосферу. 

Ноократія (дав.-гр. νοῦς - «розум» + κράτος - «влада») - вид політичного устрою або соціальної системи суспільства, яка «заснована на пріоритеті людського розуму» при формуванні ноосфери Землі згідно з уявленнями академіка Володимира Івановича Вернадського і французького філософа П'єра Тейяра де Шардена.

У широкому сенсі - сукупність теоретичних філософських концепцій, які обгрунтовують еволюційну необхідність переходу від демократії до більш досконалої форми державного правління - влади інтелектуальної еліти з раціональним мисленням, яка виступає в ролі головної спрямовуючої сили науково-технічного прогресу і соціально-економічного процвітання суспільства.

Ноократи - високопрофесійні фахівці з організації інтелектуального управління суспільством і підвищення якості життя людей на основі широкого впровадження досягнень науки і техніки або ж просто прихильники ноократіі.

У сучасних умовах спостерігається глобалізація ноократичного правління планетарною цивілізацією людей, що проявляється, головним чином, у вигляді зваженого колективного розуму при прийнятті різних міжнародних угод, декларацій і договорів про взаємодію країн.


Однією з визначальних функцій ноократичної влади є управління колективним мисленням в межах керованої нею людської спільноти й колективне мислення з представниками ноократичної влади інших спільнот.

Управління колективним мисленням включає у себе наступні складові:

1. Узгодження єдиної системи понять, до якої входять значення слів, жестів, інтонацій, зображень й інших сигналів, за допомогою яких люди здійснюють обмін думками. У процесі спілкування кожна людина повинна бути впевненою, що її повідомлення правильно розуміють й вона сама правильно зрозуміла думки інших людей. Органи влади несуть відповідальність за якість взаємопорозуміння між керованими ними громадянами й мають право впливати на свідомість громадян таким чином, щоб їхнє сприйняття реальності було адекватним.    

2. Кожна людина повинна максимальним чином реалізовувати себе у тій сфері, в якій вона найбільш компетентна. Колективне мислення має бути організоване таким чином, щоб людина отримувала максимум інформації у сфері своєї компетенції, й мінімум інформації, який відволікатиме її увагу від того, у чому вона знається найкраще. Органи влади  визначають сфери розумового зусилля й мотивують найкомпетентніших людей до роботи у них. 

3. Кожна людина зобов'язана здобувати нову інформацію про устрій Всесвіту, ефективно поширювати її й відпрацьовувати усі інформаційні повідомлення, які вона отримує від інших людей. Органи влади забезпечують інформаційну дисципліну суспільства.

4. Кожна людина зобов'язана перешкоджати поширенню недостовірної інформації. Органи влади забезпечують інформаційну безпеку суспільства.

5. Кожна людина, яка навчилась приймати ефективні рішення в умовах інформаційної невизначеності, природно набуває право керувати іншими людьми у сфері своєї компетенції, увійшовши до складу відповідних органів влади.  

6. При плануванні суспільних витрат першочергово забезпечуються потреби підвищення якості колективного мислення суспільства.

Національні ноократичні партії та органи управління різних ноократичних держав разом утворюють загальнолюдську систему мислення, до якої входить кожен ноократ (член ноократичної партії) світу.

Ноократична диктатура грунтується на досягненні владою такого рівня ефективності рішень, коли їм неможливо спротивлятись.

Рішення вважається ефективним, якщо після втілення у життя його автор отримує можливість приймати рішення більшого масштабу.

Ноократія грунтується на принципах еволюційного розвитку людства. Кожна людина має право усіма доступними їй засобами відстоювати своє право на життя, забезпечуючи виживання своєї родини, організації, нації та людства в цілому.

Критерій соціально-економічної ефективності ноократії - зростання ККД економіки при збільшенні обсягів суспільного виробництва та споживання. 

Наступний розділ: Нація