Вітаю Вас Гість | RSS

НООКРАТІЯ - ВЛАДА РОЗУМУ

Субота, 18.05.2024, 20:42
Ноократична методологія - наука про алгоритми будівництва та розвитку системи управлінських (антиенропійних) навичок, необхідних людині, суспільству та людству для переходу у ноосферу.

Алгоритм - набір інструкцій, що описують порядок дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцеве число дій.

У ноократичній методології алгоритми класифікуються за визначеністю (безумовно визначені та умовно визначені), а також за функціональним спрямуванням: системотворчі алгоритми, алгоритм пошуку антиентропійного способу життя, алгоритми впровадження антиентропійного способу життя.

Системотворчий алгоритм - набір інструкцій,  що описують порядок першочергових дій виконавця для утворення та розвитку системи антиенропійних навичок, необхідних людині, суспільству та людству для переходу у ноосферу. До його складу входять:

1. Інструкція щодо синхронізації колективного мислення.

2. Інструкція щодо розподілу розумового зусилля за сферами компетенції особистостей та компетентних груп.

3. Інструкція щодо забезпечення інформаційної дисципліни у групах.

4. Інструкція щодо забезпечення інформаційної безпеки у групах.

5. Інструкція щодо прийняття рішень в умовах інформаційної невизначеності.

6. Інструкція щодо виконання рішень та користування отриманими результатами.

Алгоритм пошуку антиентропійного способу життя -  набір інструкцій,  що описують порядок дій виконавця для визначення антиентропійної навички, яка дозволить розв'язати конкретну проблему, що перешкоджає переходу людини, суспільства та людства у ноосферу.

1. Інструкція щодо конкретизації проблеми переходу людини, суспільства та людства у ноосферу.

2. Інструкція щодо визначення задачі, вирішення якої дозволить здолати конкретну проблему.

3. Інструкція щодо встановлення ознак антиенропійної навички, набуття якої дозволить вирішити визначену задачу.

Алгоритми впровадження антиентропійного способу життя -  набори інструкцій,  що описують порядок дій, внаслідок яких винайдені антиентропійні навички стають частиною системи навичок, необхідних людині, суспільству й людству для переходу у ноосферу.

1. Інструкції щодо пошуку змісту та порядку виконання дій, внаслідок яких необхідну антиентропійну навичку буде набуто. 

2. Інструкції щодо визначення старих навичок, існування яких припиниться з впровадженням нових навичок.

3. Інструкції щодо порядку дій, внаслідок яких нову антиентропійну навичку буде адаптовано до системи антиентропійних навичок, необхідних людині суспільству та людству для переходу у ноосферу.

У практичній площині "антиентропійна навичка" є різновидом правової норми. Її особливість полягає у тому, що застосування навички є очікуваним від усіх психічно здорових людей, що нею володіють. 

Інститут ноократії безпосередньо складається таким чином з:

1) Антиенропійного способу життя, який є наслідком набуття управлінських навичок, необхідних для переходу людини, суспільства й людства в цілому до ноосфери.

2) Інструкцій, точне та послідовне виконання яких є причиною набуття антиентропійних навичок, необхідних для переходу людини, суспільства й людства до ноосфери.

Завдання партії у системі - розробка й перевірка на собі ноократичної методології, починаючи від системотворчих алгоритмів, закінчуючи інструкціями з впровадження конкретних антиентропійних навичок.

Завдання держави у системі - сумлінне дотримання ноократичної методології, яку вона отримує від партії, впровадження її в усі сфери життя.

Піддані у окресленій системі ніяких конкретних завдань не мають. Державні службовці, точно виконуючи інструкції, унеможливлюють недотримання ноократичної методології усіма психічно здоровими людьми.  З іншого боку - підданим держави самою природою надане право реалізовувати свій розумовий потенціал: ноократична методологія кожному вказує шлях від ролі простого виконавця до ролі державного та партійного діяча, подвижника переходу людини, суспільства та людства у ноосферу. Йти чи не йти цим шляхом - не є питанням особистого вибору людини. Ноократія підхоплює розумну людину й ставить її на те місце, яке їй по праву належить.

Залишається уточнити - що мається на увазі під психічно нездоровими людьми. Це люди, які не зможуть набути антиентропійних навичок в силу особливостей своєї психологічної конституції. Від них добровільне виконання інструкцій не очікується, відтак по відношенню до цих людей неминучим стає застосування сили, щодо якого також існуватимуть відповідні інструкції.

Згодом кожен пункт вищевикладеного тексту стане посиланням на сторінку з розшифровкою змісту інструкції та алгоритмів, можливо вони звучатимуть дещо інакше - але це не буде інший зміст, це буде його уточнення. 

Від автора.

В основу суспільного устрою лягає таким чином психофізиологічна основа - ноократична методологія, яка одними людьми сповідується добровільно (це члени та прихильники правлячої партії) а інших - примушує держава, ставлячи їх у такі рамки, коли будь-яка інша поведінка обернеться самоізоляцією від суспільства з природною реакцією на це з його боку.

Дотримання методології є достатнім для того, щоб вважатись підданим Української Держави Влади Розуму. Однак щоб працювати на державній службі - необхідно мати національну свідомість критичного рівня - тобто не лише бажати розвитку української державності, але й бути здатним робити відчутний внесок у цю справу.

Й вищий рівень - глобальна свідомість. Вчення про ноосферу є орієнтиром при постановці проблем, задач й визначенні необхідних антиентропійних навичок. Знання та вдосконалення цього вчення є вимогою до усіх членів партії.  Член партії має виключне право до кінця відстоювати свою точку при підготовці експериментів, але коли експеримент починається - не має права відмовитись від участі у ньому. Члени партії отримають ряд мінімальних пільг у порівнянні з простими підданими  - право володіти засобами виробництва, носити зброю тощо, але усе це - при надвисокому рівні відповідальності. Саме тому, кожен член партії повинен чітко усвідомлювати, що незнання законів переходу до ноосфери стає тим самим випадком, коли хіба що щасливий збіг обставин врятує людину від суворого покарання - й цим доведе її правоту. Водночас - висока відповідальність разом з серйозними вимогами значно полегшує для члена партії інше завдання - бути достойним представником своєї нації, свідомим будівельником держави й послідовним співрозробником та успішним випробувачем ноократичної методології.

Згодом буде уточнено зміст понять, використаних у цій роботі - однак головну її ідею в-цілому передано: ноократична методологія є інструментом, знання якого дає владу, а незнання - робить підвладним. Це найпростіше й найбанальніше з усіх розумінь того, як працює Влада Розуму. Комусь таке розуміння здаватиметься занадто простим, для когось воно є просто брутальним. Однак перед нами не стояло завдання - розробляти методологію, яка сподобається людям з тонкою організацією мислення. Наше завдання - дати цим людям надійну та ефективну зброю, яка допоможе їм пережити лихі часи. А далі - безперечно, коли розвиватиметься глобальна ноократична мережа, тонкі конструкції глобального мислення, ноократична методологія розвинеться у нові, більш високоорганізовані форми. Але й тоді, як і зараз, вона матиме міцний фундамент, який закладається сьогодні. Повторимось: який зовнішній вигляд матиме цей фундамент - вирішального значення не грає. Але чи буде він здатним витримати на собі усю конструцію - питання, важливість якого змушує на даний момент відкинути усі сентименти як по відношенню до загальних уявлень про "погане та хороше", так й до своїх особистих вподобань, амбіцій та переживань. Попереду - смертельна боротьба, й немає підстав для того, щоб легковажно сподіватись на те, що вдасться її десь "пересідити".

Таке сподівання обернеться тим, що одного дня людина вилізе з "щілини" - а усі живі вже перейшли у ноосферу, за рідкісним виключенням таких як він. Чи буде хто повертатись назад за такими людьми - важко сказати зараз. Ймовірніше за усе в такому поврененні не буде ніякого сенсу, й добровільні вигнанці будуть приречені на зникнення під тиском різноманітних еволюційних обставин. А ті, хто виявив волю й рішучість добровільно вийти з "зони комфорту" - стануть у авангарді людства, першими перейдуть до ноосфери й прокладуть туди шлях наступним поколінням людей.

Зазвичай наприкінці таких промов кажуть - "Вибір за Вами!", але у даному випадку я абсолютно впевнений: ніякого вибору у Вас немає, так само, як й у мене. Іншого майбутнього у людства немає, а індивідуальна корекція долі навряд щось змінить глобально. Вивчайте питання та дійте - ось моє останнє слово!

Провідник Української Національної партії Ноократії -

Головаха Павло Володимирович

31 липня 2013 року.