Вітаю Вас Гість | RSS

НООКРАТІЯ - ВЛАДА РОЗУМУ

Субота, 28.03.2020, 14:41
Головна » Статті » Мои статьи

«Ноократична революція в Україні та світі»

1. Глобальна політико-економічна криза, як передумова переходу людства до нового світового порядку.

З 2008 року історія людства розвивається у новій політико-економічній ситуації, знаковими подіями якої стали:

Ескалація російсько-грузинського військового конфлікту;

Обвал світових біржових індексів, глобальна економічна криза;

Крах фінансових систем у Ісландії, Ірландії, Греції та на Кіпрі;

 «Арабська весна» й громадянські війни у арабських країнах.

Повстання у Туреччині, Румунії, Молдові, Боснії та Герцеговині, Таїланді та Венесуелі.

Революція в Україні й анексія Криму Росією.

Розглядаючи усі ці події як взаємопов’язані, пропонується констатувати наступне:

«Національні та міжнародні політичні проблеми загострюються на тлі занепаду світової економічної системи, що свідчить не стільки про необхідність «демократизації» світу, скільки про необхідність впровадження ефективних механізмів управління глобальною економікою й вже як елемент цього мають утворюватись національні уряди, підзвітні як громадянам країн, так й  міжнародним політичним інститутам.»

2. Глобальна екологічна криза як ознака чергового еволюційного стрибка біосфери.

Загострення світової політико-економічної кризи відбувається на тлі глобального потепління, спричиненого рекордним за всю історію людства насиченням атмосфери Землі вуглекислим газом.

Триває танення льодовиків та вічної мерзлоти.  Внаслідок зміни режиму атмосферних опадів густонаселені райони Землі можуть залишитись без природних джерел води. Клімат Північної Атлантики зазнає змін внаслідок напрямку руху Гольфстріму.

Руйнація природних екосистем, хімічне та радіоактивне забруднення навколишнього середовища провокують мутації як серед примітивних, так й складних організмів. Імунітет людства стрімко падає, пандемії відбуваються практично щорічно.

«Необхідно негайно констатувати факт некерованої глобальної екологічної катастрофи з непередбачуваними наслідками для людства, біосфери та усієї Землі.  Планування заходів глобального політико-економічного управління має відбуватись з урахуванням цього факту та створенням міжнародних науково-політичних інститутів, спроможних взяти під контроль еволюційне перетворення біосфери й наділених надзвичайними повноваженнями для здійснення цієї місії.»

3. Кореляція глобальної екологічної та політико-економічної криз, комплексний розгляд їх як історичної кризи людства напередодні переходу біосфери до ноосфери.

Кризові явища як в природному, так й у суспільному середовищі спричинені головним чином поведінкою людей – відтак й спосіб розв’язання глобальної кризи слід шукати у зміні людської поведінки, в основі якої лежать світогляд та навички, які визначають спосіб життя великої кількості людей.

Розумному людству належить усвідомити свою місію як впорядника еволюційного розвитку біосфери та інших природних процесів  на Землі та за її межами.

Наслідком такого усвідомлення має стати небачена раніше консолідація інтелектуальних ресурсів людства для розробки конкретних інструкцій з проживання, виконання яких є питанням виживання для кожної людини в нових політико-екологічних умовах.

«В основі «Інструкцій з проживання»  має лежати раціоналізація особистої поведінки та зосередження інтелектуальних ресурсів у групах відповідальних людей, спроможних спрямувати на перехід біосфери в ноосферу гігантську кількість енергії, яка нині витрачається на внутрішньовидову конкуренцію всередині людства й компенсацію втрат від помилкових політичних та економічних рішень.»

4. Утворення національних та міжнародних ноократичних інститутів.

Справи людства станом на весну 2014 року яскраво свідчать про недолугість системи міжнародної безпеки, відсутність системи економічного й екологічного управління Землею.

Нова система глобального управління має утворюватись для комплексного вирішення питань еколого-економічного управління Землею й забезпечення міжнародної безпеки.

Глобальне управління має передбачати не лише наукове обґрунтування інструкцій для кожної людини, але й розумовий розвиток людства таким чином, щоб усе більша кількість людей набувала здатності самостійно приймати розумні рішення, тим самим зменшуючи необхідність контролю над відповідністю їхньої поведінки інтересам націй та людства.

Волю до утворення міжнародних ноократичних інститутів мають виявити національні ноократичні організації, які можуть навіть не знаходитись при владі, але обов’язково мають бути носіями раціонального способу життя, й прищеплювати його своїм співгромадянам. Причому слід розуміти, що це робитиметься при спротиві як старих політико-економічних еліт, так й звичайних  громадян, не усі з яких зможуть зректись хоч й нераціонального, але звичного способу життя.

Національні ноократичні організації мають бути здатні чинити опір насильству, але ніколи не повинні застосовувати силу для впровадження ноократичної системи управління. Зосередивши у своїх лавах людей з відповідним розумовим потенціалом, вони мають відрядити їх до міжнародних дослідницьких груп з різноманітних галузей  глобального управління, утворивши одночасно національні дослідницькі групи по внутрішніх питаннях державного управління. 

Інструкції дослідницьких груп мають лягти в основу угод громадян ноократичних держав, відповідальність за реалізацію яких на колективному рівні нестимуть національні ноократичні організації, а за поведінку конкретного громадянина особисту відповідальність нестиме член ноократичної організації, який за нього поручився.

З огляду на можливість політичного спротиву та консолідації світових антиноократичних сил, ноократичним організаціям слід готуватись до ситуацій, коли вони будуть змушені рятувати популяції розумних людей шляхом збройної боротьби. Світова ноократична спільнота за таких умов має займати однозначну позицію визнання права людей на збройний опір у випадках, коли створюються умови, що унеможливлюють  впровадження та поширення раціонального способу життя.

5. Впровадження ноократії в Україні.

Українська революція переходить з національної у ноократичну.

Економічна криза в Україні загострюється разом із занепадом внутрішнього ринку Російської Федерації, внаслідок застосованих по відношенню до неї з березня 2014 року санкцій. Нова влада не захистила громадян України на її ж території, що поставило під сумнів сам інститут громадянства України відтоді, як лінія фронту стала вважатись лінією державного кордону.

Слід негайно визнати: без запровадження ноократичної комунікації, без усвідомлення політично-активною частиною суспільства найближчих завдань національного розвитку, консолідовану дію зможе виявити лише людська маса, інтелектуальний потенціал якої обмежиться знаннями керманичів, здатних маніпулювати бездумним натовпом.

Зважаючи на швидкість перебігу процесів, ми вже не маємо вже часу на дискусії стосовно завдань національного розвитку.

Українська Національна партія Ноократії пропонує негайно утворити дослідницькі групи для організації державного управління за наступними напрямками:

А) Ідеологічний напрямок. Українська Національна Ідея має набути міжнародного визнання внаслідок наповнення її ноократичним змістом.

Громадянство має стати усвідомленим, з добровільно взятою на себе особистою відповідальністю за раціональне використання й відновлення людських та інших природних ресурсів.

Відносини між державою та людиною таким чином мають бути врегульовані на основі наукових знань та порозуміння між людьми, які укладуть між собою низку угод про порядок взаємодії в суспільному та природному середовищі.

Б) Психологічний напрямок. У найкоротший час дієздатні громадяни мають подолати наслідки емоційного потрясіння, викликаного революційними подіями й, уникаючи виникнення панічних настроїв, прийняти у розробку завдання, вирішення яких допоможе перетворити національну катастрофу у народження нової Української Держави з максимальними здобутками як для себе, так й для людства. Українці мають зрозуміти, що «старі добрі часи» вже ніколи не повернуться й ніщо не владнається «саме по собі».

В) Інформаційний  напрямок.  Кожен учасник ноократичної революції повинен надати однодумцям  інформацію про свої навички, ресурси та ініціативи. Партійні органи мають зосередити людей зі спільними інтересами та можливостями в територіальні та галузеві групи й налагодити всередині них процес колективного мислення, який вимагатиме від кожного учасника відповідальності за кожне повідомлення чи пропозицію, доведені до відома учасників групи.

Г) Правовий напрямок. Українською Національною партією Ноократії має бути розроблена та реалізована Основна Угода громадян Української Держави Влади Розуму.

Запорукою успішного дотримання громадянами положень Основної Угоди має стати залік з її знання та особисте поручительство членів УНПН за поведінку громадянина УДВР, якому він дає рекомендацію на отримання громадянства.

Ґ) Напрямок революційної (соціально-екологічної) безпеки. До цього напрямку, відносяться питання забезпечення безпеки життєдіяльності, громадського порядку, а також медичне обслуговування й порятунок громадян у надзвичайних ситуаціях.

Завдання ноократичної революції є достатньо зрозумілими лише для розумово розвинених особистостей. Зважаючи на це, органи революційної безпеки мають бути укомплектовані людьми, що розуміються у соціально-екологічній  проблематиці  й мають необхідні професійні здібності та навички для роботи у цій сфері. 

Абсолютно неприпустимим є створення силових загонів з осіб, залучених до справи революції шляхом маніпуляції свідомістю, погрозами життю або підкупом.

Д) Напрямок національної безпеки та оборони. Революційний стан в Україні має запроваджуватись за ознаками військового стану.  Державні та приватні ресурси країни мають бути завчасно інвентаризовані й при потребі - використані для забезпечення національної безпеки та оборони з урахуванням інтересів власників.

Стратегічний напрямок оборони та енергетичної безпеки - організація повного циклу виробництва ядерного палива в Україні й створення національного арсеналу ядерної зброї.

Усі громадяни, придатні до військової служби, й не задіяні у системі забезпечення обороноздатності країни, підлягають мобілізації до Збройних Сил України, у складі яких має бути утворене Головне Політичне Управління, повністю укомплектоване членами Української Національної партії Ноократії.

Е) Економічний напрямок. Іновації є першим приорітетом державної економічної політики. Для створення національних технологічних парків держава має мобілізувати внутрішні кадрові резерви й залучити з-за кордону носіїв технологічної інформації та власників патентів на основі ідейної або матеріальної зацікавленості у співробітництві. До цього приорітету відноситься також розвиток національної системи підготовки та перепідготовки науково-винахідницьких кадрів - починаючи з шкільної освіти й закінчуючи курсами підвищення кваліфікації спеціалістів.

Другий економічний приорітет - енергетика. Має бути активізований внутрішній видобуток органічного та ядерного палива, а також посилено розробку альтернативних джерел енергії. Водночас з цим мають бути впроваджені надзвичайні заходи енергообліку та енергозбереження, на правилах яких мають будуватись усі економічні відносини в країні. За рахунок цього має бути подолано зовнішню енергетичну залежність країни й раціоналізовано усю економічну систему.

Третій приорітет - військово-промисловий комплекс та виробництво товарів стратегічного призначення. Реалізація приорітетів іновації та енергетики створить можливість розвинути виробництва, покликані забезпечити стратегічні військові та цивільні потреби країни. Умовою реалізації цього приорітету має також стати раціональне використання природних ресурсів та повна переробка побутових та виробничих відходів.

Решта приорітетів  розглядаються у площині переходу людства від експлуатації природи до її впорядкування, прив'язці грошової одиниці до енергетичного еквіваленту, подальшому збільшенню частки розумової праці у суспільному виробництві й раціоналізації споживанння товарів та послуг.

Є) Зовнішньополітичний напрямок. По мірі розгортання ноократичної революції в усьому світі, українські державні та партійні органи мають віддавати перевагу співпраці з іноземними ноократичними організаціями. Відносини з будь-якою державою «старого типу» мають бути тим кращими, чим  менше перешкод  вона створює для поширення ноократії на її території.

Жодні чинники не можуть бути підставою для співпраці з антиноократичними силами.

Діяльність усіх дослідницьких груп координуватиметься партією до заснування Української Держави Влади Розуму, коли вони увійдуть до складу новоутворених органів державного управління.

ПІДСУМОК (ВІД АВТОРА).

Усі мислячі люди можуть самостійно впливати на думки громадян України, говорячи правду про ситуацію в Україні та світі. Але вищий рівень організації однодумців – це політична партія, яка поширює відпрацьовану великою кількістю людей ідеологію. Той, хто зараз переступить через психологічний бар’єр й почне новий спосіб життя разом з новими однодумцями – раз та назавжди вирішить свою особисту долю на користь служіння інтересам України та людства.

Хто й надалі шукатиме виправдання своїй безвідповідальності – той рано чи пізно до відповідальності буде притягнений самою природою, яка вже не терпить знущання людей над собою.

Цю жорстоку істину я кажу з особливо гострим відчуттям відповідальності за долю тих людей, яких я не встигну переконати у необхідності йти зі мною.

Водночас я розумію, що усі, хто повинні вижити – виживуть обов’язково. Й не лише зрозуміють, що таке ноосфера, а стануть її невід’ємною частиною.

Відтак – запрошую вас до великих звершень, товариші!

Провідник Української Національної партії Ноократії - Головаха Павло Володимирович.

Категорія: Мои статьи | Додав: noocracy (28.03.2014)
Переглядів: 384 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: